แมงกาโนโรบ็อต : ด้วยความกระตือรือร้นและความตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2549

โครงสร้างองค์กรของบริษัทมีความคล่องตัวและมีความหลากหลาย ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา คนหนุ่มสาวที่มีพลัง แต่สามารถทำงานร่วมกันอยู่เป็นทีมงาน